Du har en lovfestet rett til BPA

Basert på svarene dine oppfyller du de lovmessige kravene for å få innvilget BPA. Neste steg på veien er å skrive en god søknad til kommunen. 

Vi i Unicare BPA bistår deg gjerne med å søke BPA. Ønsker du kostnadsfri og uforpliktende bistand med søknadsprosessen fra oss?

© Unicare Holding AS. Org nr.: NO 995 986 973MVA