Du har ikke en lovfestet rett til BPA.

Men du har rett til å søke om BPA og få saken din individuelt vurdert. Vi i Unicare BPA vet hva en god søknad til kommunen bør inneholde, og hjelper deg gjerne med utformingen.

Ønsker du kostnadsfri og uforpliktende hjelp til å skrive en god BPA-søknad?

© Unicare Holding AS. Org nr.: NO 995 986 973MVA