Hvor mange timer assistanse trenger du per uke?

Når man ikke har et vedtak, kan det være vanskelig å vite nøyaktig hvor mange timer man trenger. Velg det som du i dag ser at du har behov for.

© Unicare Holding AS. Org nr.: NO 995 986 973MVA