Vi er din støttespiller

i hverdagen

Unicare BPA gir deg mer frihet i hverdagen, og tilrettelegging til å leve et så selvstendig og fritt liv som mulig. Vi i Unicare bistår deg med veiledning og planlegging, samt oppstart og gjennomføring av BPA-ordningen, slik at du får en tjeneste tilpasset deg og dine behov.

Vi bistår i søknadsprosessen

Hos oss får du en fast kontaktperson

Vi sørger for rask oppstart

Ofte stilte spørsmål

Vanlige spørsmål og svar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk hjelp i hverdagen. Hovedmålet med BPA er at personer med funksjonsnedsettelser kan leve et så aktivt og uavhengig liv som mulig.

I BPA er bruker det vi kaller en arbeidsleder. Det vil si at brukeren har ansvar for å organisere og drifte tjenesten selv. Man må søke kommunen om å få et vedtak om BPA, og dette vedtaket definerer hvor mange timer assistanse man kan få.

Har du en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du har behov for hjelp til å mestre hverdagen? Da kan du ha krav på BPA.

Du har krav på BPA dersom du har:

  • En omfattende funksjonsnedsettelse
  • Behov for assistanse for å mestre hverdagen
  • Er i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter, eller ha en nærstående som kan fungere som arbeidsleder for assistentene

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.
I Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d står retten til BPA beskrevet: «Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.»

Les mer på lovdata.no her.

Du kan også lese mer i disse tre rundskrivene som omhandler ordningen:

Er du fortsatt usikker på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss på telefon 45863329– så finner vi ut av det sammen.

Når du har fått et vedtak om BPA må du velge hvilken leverandør du ønsker at skal bistå deg. Kommunen du bor i vil informere deg om hvilke leverandører som er godkjent der, og eventuelt sende deg informasjon fra de ulike aktørene. Det kan være lurt å kontakte de leverandørene du tenker at kan være aktuelle for deg. Dette er den beste måten å finne ut hvem som kan passe best til å hjelpe akkurat deg og møte dine behov.

Så fort du har valgt leverandør informerer du din kontaktperson i kommunen om hvem du har valgt. Da er alt klart for oppstart. Velger du BPA-tjenester hos oss i Unicare avtaler vi et oppstartsmøte og starter rekrutteringsprosessen av assistenter så raskt vi kan.

For å få vedtak om brukerstyrt personlig assistanse må du sende inn en søknad til din kommune eller bydel. Søknaden din må inneholde en legeerklæring og en redegjørelse av ditt behov for assistanse.

I søknaden er det viktig å få fram nøkkelinformasjon om deg selv, din hverdag og konkret informasjon om ditt behov for assistanse. Her må du også spesifisere hvor mange timer i uken du ønsker personlig assistanse.

Skriv gjerne noe om hvorfor du mener BPA-tjenesten er den riktige ordningen for deg. Si også noe om du eventuelt mottar andre tjenester i hjemmet.

Ønsker du hjelp til søknaden, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.

Har du en BPA-ordning men ønsker å bytte? Hvis du ønsker å bytte leverandør av BPA-ordning må du først gi melde fra til din kommune eller bydel. Når vi har fått bekreftet at du blir bruker hos oss avtaler et møte. På dette møtet avtaler vi hvordan vi kan sørge for at du får en best mulig overgang fra tidligere BPA-leverandør og over til oss i Unicare.

Ta gjerne kontakt med oss – så hjelper vi deg.

Hvis du ikke kan være arbeidsleder selv og ikke har noen pårørende som kan være arbeidsleder for deg kan vi, etter avtale med kommunen, påta oss rollen som din arbeidsleder.

Vi jobber selvsagt for at du fortsatt skal få dekket alle dine behov og ønsker på best mulig måte.

Vi hjelper deg å søke

Det å skulle søke om BPA kan være en overveldende prosess, derfor hjelper vi deg gjerne! Vi bistår deg gjerne med å kartlegge ditt behov, utforme din søknad, samt veilede deg på hvilke vedlegg som kan være nyttig å sende med din søknad. Eksempler på vedlegg som kan være nødvendig å få med, er for eksempel dokumentasjon fra fastlege, eller spesialisthelsetjeneste, som underbygger hva ditt behov i hverdagen er.

Fast kontaktperson

Ved valg av oss som leverandør vil du bli tildelt en egen fast kontaktperson – avdelingsleder. Våre avdelingsledere har god erfaring med å ha ett tett samarbeid med våre arbeidsledere. Avdelingsleder vil også være dine assistenters nærmeste kontaktperson hos oss, hvilket er et viktig ledd i å sikre en helhetlig oppfølgning av deg og dine assistenter. Veiledning og samarbeid rundt driften av ordningen, tilpasses dine ønsker og behov. For å sikre dette har vi etablert flere faste møtepunkter og samarbeidsarenaer igjennom året.

Rask oppstart

Vi står klar for å sikre en rask oppstart av din BPA-ordning, og har en oppstartsgaranti på 14 dager!  Så snart det bekreftes at Unicare er valgt som leverandør, påbegynner vi arbeidet med oppstart og etablering av ordningen. For dette har vi gode rutiner, og vi vil sammen sikre en BPA-ordning tilpassset deg og dit bistandsbehov!

Du leder din hverdag

Vi tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på dine premisser slik at du har kontroll over din hverdag. Vi vet at du kjenner deg og dine behov best, og har som mål å tilpasse og legge til rette for at tjenesten fungere som det frigjøringsverktøyet det er ment å være. Derfor er vi opptatt av å tilpasse oss dine individuelle ønsker og behov – og vi strekker oss langt for å møte dem.

Engasjerte og kompetente assistenter

Vi er opptatt av å ivareta dine assistenter, fordi vi vet at nøkkelen til en god BPA-tjeneste er dyktige assistenter som trives på arbeidsplassen sin. For dyktige ansatte kreves tilstrekkelig opplæring og god grunnleggende kompetanse, i møte med arbeidsoppgavene en assistentrolle innebefatter. I Unicare har vi et sterkt fokus på å sikre at våre ansatte har de riktige forutsetningene til å utøve arbeidsoppgavene hos sin arbeidsleder. Dette sikrer vi igjennom kompetansehevende tiltak ved oppstart- og igjennom hele arbeidsforholdet.

Hvorfor velge oss?

Vi tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på dine premisser slik at du har kontroll over din hverdag. Vi vet at du kjenner deg og dine behov best, og har som mål å tilpasse og legge til rette for at tjenesten fungere som det frigjøringsverktøyet det er ment å være. Derfor er vi opptatt av å tilpasse oss dine individuelle ønsker og behov – og vi strekker oss langt for å møte dem.

Ofte stilte spørsmål

Vanlige spørsmål og svar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk hjelp i hverdagen. Hovedmålet med BPA er at personer med funksjonsnedsettelser kan leve et så aktivt og uavhengig liv som mulig.

I BPA er bruker det vi kaller en arbeidsleder. Det vil si at brukeren har ansvar for å organisere og drifte tjenesten selv. Man må søke kommunen om å få et vedtak om BPA, og dette vedtaket definerer hvor mange timer assistanse man kan få.

Har du en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du har behov for hjelp til å mestre hverdagen? Da kan du ha krav på BPA.

Du har krav på BPA dersom du har:

  • En omfattende funksjonsnedsettelse
  • Behov for assistanse for å mestre hverdagen
  • Er i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter, eller ha en nærstående som kan fungere som arbeidsleder for assistentene

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.
I Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d står retten til BPA beskrevet: «Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.»

Les mer på lovdata.no her.

Du kan også lese mer i disse tre rundskrivene som omhandler ordningen:

Er du fortsatt usikker på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss på telefon 45863329– så finner vi ut av det sammen.

Når du har fått et vedtak om BPA må du velge hvilken leverandør du ønsker at skal bistå deg. Kommunen du bor i vil informere deg om hvilke leverandører som er godkjent der, og eventuelt sende deg informasjon fra de ulike aktørene. Det kan være lurt å kontakte de leverandørene du tenker at kan være aktuelle for deg. Dette er den beste måten å finne ut hvem som kan passe best til å hjelpe akkurat deg og møte dine behov.

Så fort du har valgt leverandør informerer du din kontaktperson i kommunen om hvem du har valgt. Da er alt klart for oppstart. Velger du BPA-tjenester hos oss i Unicare avtaler vi et oppstartsmøte og starter rekrutteringsprosessen av assistenter så raskt vi kan.

For å få vedtak om brukerstyrt personlig assistanse må du sende inn en søknad til din kommune eller bydel. Søknaden din må inneholde en legeerklæring og en redegjørelse av ditt behov for assistanse.

I søknaden er det viktig å få fram nøkkelinformasjon om deg selv, din hverdag og konkret informasjon om ditt behov for assistanse. Her må du også spesifisere hvor mange timer i uken du ønsker personlig assistanse.

Skriv gjerne noe om hvorfor du mener BPA-tjenesten er den riktige ordningen for deg. Si også noe om du eventuelt mottar andre tjenester i hjemmet.

Ønsker du hjelp til søknaden, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.

Har du en BPA-ordning men ønsker å bytte? Hvis du ønsker å bytte leverandør av BPA-ordning må du først gi melde fra til din kommune eller bydel. Når vi har fått bekreftet at du blir bruker hos oss avtaler et møte. På dette møtet avtaler vi hvordan vi kan sørge for at du får en best mulig overgang fra tidligere BPA-leverandør og over til oss i Unicare.

Ta gjerne kontakt med oss – så hjelper vi deg.

Hvis du ikke kan være arbeidsleder selv og ikke har noen pårørende som kan være arbeidsleder for deg kan vi, etter avtale med kommunen, påta oss rollen som din arbeidsleder.

Vi jobber selvsagt for at du fortsatt skal få dekket alle dine behov og ønsker på best mulig måte.

Kontakt oss

Send e-post til bpa@unicare.no eller ring oss på +47 477 07 152.

Du kan også bruke kontaktskjema her:

© Unicare Holding AS
Org nr.: NO 995 986 973MVA